ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี ที่ Aberystwyth U. มหาวิทยาลัยในเวลส์

Aberystwyth University มหาวิทยาลัยในเวลส์ เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติสมัครรับทุนในระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อทุน Aberystwyth International Scholarship โดยสามารถเรียนต่อในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่าทุนละ £2,000 (ประมาณ 77,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

-หลักฐานเกี่ยวกับสัญชาติของผู้สมัคร พร้อมเอกสารอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี คลิก หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

20 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aber.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...