Manchester Metropolitan U. มอบทุนสนับสนุนในระดับป.ตรี สำหรับนศ.ต่างชาติ

Manchester Metropolitan University มหาวิทยาลัยในแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

มหาวิทยาลัยนครแมนเชสเตอร์ หรือมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิทัน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการสอนของรัฐในสหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงด้านการออกแบบและการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1843 ในชื่อ School School of Design

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 77,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

-ใบรับรองการศึกษา

-หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

เดือนกันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.mmu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...