AFLSP ทุนป.โทสำหรับนักศึกษาเอเชีย สนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

Asian Future Leaders Scholarship Program (AFLSP) ทุนสำหรับนักศึกษาชาวเอเชียที่มีศักยภาพโดยเด่น เรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายในเอเชีย รวมทั้งมหาวิทยาลัยในจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน สนับสนุนค่าที่อยู่อาศัยภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สนับสนุนค่าครองชีพ CNY 6,000 ต่อเดือนหรือประมาณ 28,000 บาท (10 เดือน/ปี สูงสุด 2 ปี) และการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาในประเทศต่อไปนี้ Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam และ Yemen

-มีสัญชาติอยู่ในประเทศในแถบเอเชีย (นอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน)

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา อายุ 35 ปีหรือต่ำกว่า (เกิดหลังวันที่ 30 เมษายน 1983)

-ผู้สมัครจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง และมีความรับผิดชอบ

-เป็นผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าภารกิจและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร AFLSP

-มีผลการทดสอบภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iczu.zju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...