ข่าวดี!! กรมการกงสุล รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 1 อัตรา (อัตราว่างแรกเริ่ม) ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000 บาท

และได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครจากกำหนดเดิมคือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2561 ต่อไป

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ประกาศกรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานตรวจคำแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1-2562

-ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาฯ เพื่อปฎิบัติงานตรวจคำแปลภาษาอังกฤษ

-ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา ตรวจแปล v.1

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

หรือส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ เลขที่ 123 กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” (โดยเอกสารที่ส่งถึงจะต้องมีการลงทะเบียนรับจากสำนักงานไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร)

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...