Lund University มอบทุนป.โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% ที่ประเทศสวีเดน

Lund University ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทุน Söderberg Scholarship ให้การสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100 %

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100 %

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ไม่ได้อาศัยอยู่ใน EU / EEA

– ได้ทำการกรอกใบสมัครเข้าเรียนใน Master’s in Management และเลือกสาขานี้เป็นอันดับ 1 พร้อมกับชำระค่าธรรมการสมัคร

– มีความขัดสนทางการเงิน และต้องการทุนเพื่อครอบคลุมค่าเล่าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

– มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำ

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษา Söderberg นักศึกษาต้องสมัครเรียนใน Master’s in Management ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเลือกหลักสูตรนี้เป็นอันดับ 1 เมื่อเสร็จสิ้นการสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว คุณจะได้รับเชิญให้กรอกใบสมัครทุนการศึกษาของ LU Global ในขั้นต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lusem.lu.se

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...