ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 4 แสนบาท!!

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา และติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงรางวัล และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นิสิต นักศึกษาอายุ 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาไทย (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน)

-สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีม ทีมละ 5 คน

-ผู้สมัครแต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

-ส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ DVD และอัพโหลดขึ้นบนเฟซบุ๊คตามที่กำหนดไว้ใน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร คำอธิบายภาพรวมของงาน และสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าประกวดทุกคนในกลุ่ม โดยผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรืออัพโหลดข้อมูลบนเฟซบุคตามที่ระบุในข้อมูลเพิ่มเติม

 

ปิดรับสมัคร:

-รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2561

-ส่งผลงานได้ถึง 25 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่เบอร์โทร 02 831 9177 หรือโทรสาร 02 831 9174

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...