คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! “สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขต และการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์”

วันนี้เราคอร์สเรียนออนไลน์มาฝากกันอีกเช่นเคย ในหัวข้อ Open Mind! สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขต และการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ (Open Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations) จาก Thai MOOC มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา nou002

-เริ่มเรียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2018 สิ้นสุดในวันที่ 29 ตุลาคม 2018

-เวลาเรียนโดยประมาณ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

-มีคำบรรยายทั้งภาษาไทย / อังกฤษ / ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม / ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

-เข้าใจความแตกต่างระหว่างสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่

-เข้าใจความจำเป็นของกิจกรรมบูรณาการแบบข้ามขอบเขต

-รู้วิธีใช้สื่อที่หลากหลายและการบูรณาการแบบข้ามขอบเขต ในการพัฒนากิจกรรมการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

-ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมาใช้ในการปฏิบัติจริง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้ามขอบเขต และภาษาจีนธุรกิจ

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in NOU002 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉิน ซื่อ จิ้น

-รองศาสตราจารย์ ดร. เฉิน อี้ เสวียน

-อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ (Olan Sumananusorn)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...