ทุนป.โทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก University of Sunderland ประเทศอังกฤษ

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Robson Visual Arts Masters Awards จาก University of Sunderland ประเทศอังกฤษ สำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 4 ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 ปอนด์ (ประมาณ 42,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา

-MA Glass & Ceramics

-MA Design

-MA Photograph

-MA Fine Art

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนด คือ MA Glass & Ceramics , MA Design , MA Photography , MA Fine Art

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก โดยสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล development.office@sunderland.ac.uk  

 

ปิดรับสมัคร:

7 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sunderland.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...