คอร์สออนไลน์ฟรีๆ! จากจุฬากับ “ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน” ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!!

โอกาสสำหรับคนที่อยากเพิ่มพูนทักษะภาษาที่สามมาถึงแล้ว ขณะนี้คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจอยากเรียนภาษาอาหรับเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน กดลงทะเบียนได้ฟรีแล้ววันนี้!!

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เรียนรู้ภาษาอาหรับเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ และสำนวนภาษาอาหรับในสถานการณ์ต่างๆ ได้

-สามารถอธิบายรายละเอียดศัพท์ และสำนวนภาษาอาหรับได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน คะแนน Posttest เท่ากับ 50 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะ และอาจารย์ประจำสาขาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...