ทุน FMS Undergraduate Excellence Scholarship เรียนต่อป.ตรี ณ ประเทศอังกฤษ

ทุน FMS Undergraduate Excellence Scholarship เป็นทุนที่สนับสนุนโดย Newcastle University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ก่อตั้งเมื่อปี 1834 อยู่ที่เมือง Newcastle ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ

ทุนนี้เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Faculty of Medical Sciences สนับสนุนทุนมูลค่ากว่า £2,000 (ประมาณ 86,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาต่อไปนี้

B230 Pharmacy MPharm Honours

B100 Physiological Sciences BSc Honours

B210 Pharmacology BSc Honours

B900 Biomedical Sciences (Integrated Master’s) MSci Honours

B901 Biomedical Genetics BSc Honours

B902 Medical Science (Deferred Choice) BSc Honours

B903 Biomedical Genetics (Integrated Master’s) MSci Honours

B940 Biomedical Sciences BSc Honours

C700 Biochemistry BSc Honours

C701 Biochemistry (Integrated Master’s) MSci Honours

B46D Food and Human Nutrition BSc Honours

B4D6 Food and Human Nutrition with Placement BSc Honours

BD46 Nutrition with Food Marketing BSc Honours

BD64 Nutrition with Food Marketing with Placement BSc Honours

C600 Sport and Exercise Science BSc Honours

C800 Psychology BSc Honours

C8B4 Psychology and Nutrition BSc Joint Honours

C8C6 Psychology and Sport and Exercise Science BSc Joint Honours

C8C1 Psychology and Biology BSc Joint Honours

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนต่างชาตินอกเขตสหราชอาณาจักร และยุโรป

-เป็นผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาที่กำหนด

-ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2018/19 กับ Newcastle University

-มีทุนเรียนต่อของตนเองทั้งหมด หรือบางส่วน

-ลงทะเบียนในส่วนนักศึกษาต่างชาติเพื่องดเว้นค่าธรรมเนียม

-เป็นนักศึกษาใหม่ โดยไม่มีการย้าย หรือโอนหน่วยกิตมาจากที่อื่น

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.ncl.ac.uk/undergraduate/finance/scholarship

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ncl.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...