การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ชิงทุนการศึกษา ทัศนศึกษาที่สหรัฐฯ และรางวัลมากมาย

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Thailand Design Creator Competition” ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator

4. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign

 

โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน

Adobe Photoshop

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign ใน Version CS6 และ/หรือ CC

 

ระยะเวลาการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซด์

 

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์

ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 – 9
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 – 7
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ [email protected]

สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2561

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ

-สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา

-โล่ประกาศเกียรติคุณ

-ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

-ทุนการศึกษา 10,000 บาท

-โล่ประกาศเกียรติคุณ

-ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

-ทุนการศึกษา 5,000 บาท

-โล่ประกาศเกียรติคุณ

-ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลลำดับที่ 4-10

-ทุนการศึกษา 2,000 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม โทร 02-682-6350 ต่อ 522 – 524

Facebook : aritthailand

Line : @aritthailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...