Academic Education Programs ทุนสำหรับป.โท และ ป.เอก ศึกษาต่อที่ประเทศจีน

Academic Education Programs ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี หรือ 2 ปี และปริญญาเอกหลักสูตร 3 ปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียน

-ค่าครองชีพ: ปริญญาโท 3,000 RMB/เดือน (ประมาณ 15,000 บาท) และค่าที่อยู่อาศัยอีก 3,000 RMB/คน (ประมาณ 15,000 บาท)

-ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนทุกคน

-ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ 2 เที่ยว สำหรับการไปเยี่ยมบ้าน (เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกเท่านั้น)

-กระทรวงพาณิชย์ของจีนจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงหนึ่งปีการศึกษาเท่านั้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาล่าช้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินต่อ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และ 2 ปี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mofcom.gov.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...