University of Groningen มอบทุนระดับปริญญาตรี-โท ศึกษาที่ประเทศเนเธอแลนด์

University of Groningen มอบทุนระดับปริญญาตรี-โท ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ใน EU/EEA ในหลักสูตร BSc in Global Responsibility & Leadership (GRL) หรือ MSc in Sustainable Entrepreneurship (SE) ที่ประเทศเนเธอแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

EUR 4,000 (ประมาณ 150,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี-โท ในหลักสูตรต่อไปนี้

– BSc in Global Responsibility & Leadership (GRL)

– MSc in Sustainable Entrepreneurship (SE).

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ใน EU/EEA สามารถสมัครได้

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทุนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง Email: [email protected]

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

1. ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ และสัญชาติ)

2. บันทึกการศึกษา (รวมทั้งผล GPA)

3. คำบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจ / เรียงความสูงสุด 500 คำ ในหัวข้อต่อไปนี้

– อธิบายเหตุผลในการเลือกโปรแกรม GRL หรือ SE

– ความเกี่ยวข้องของระดับการศึกษาในอนาคตของคุณ

– เหตุผลที่คุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสำหรับทุนการศึกษานี้

– เหตุผลสำหรับความต้องการทางการเงิน

5. CV และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rug.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...