Facebook เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Critical Facility Engineering ใน Pennsylvania ปี 2018

Facebook เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Critical Facility Engineering เพื่อการศึกษาใน Altoona, IA Pennsylvania

ผู้ฝึกงานต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และจะได้เรียนรู้ รวมถึงทำงานเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า เทคโนโลยีการทำความเย็น ระบบดับเพลิง และระบบการจัดการอาคาร (ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– การฝึกงานครั้งนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ :

– การผลิตไฟฟ้า

– การจำหน่ายไฟฟ้า

– เทคโนโลยีการทำความเย็น

– ระบบดับเพลิง

– ระบบการจัดการอาคาร (ระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– มีความสามารถและความเต็มใจที่จะทำงานในไซต์ศูนย์ข้อมูลระยะไกลในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อื่นนอกเหนือจากวิทยาลัยหรือโรงเรียนการค้า

– มีความสามารถในการเดินทางในระดับภูมิภาค (น้อยกว่า 10%)

– มีความสามารถทางกายภาพในการเดินชมงานบนพื้นที่ราบเรียบ

– ให้การขนส่งส่วนบุคคลสำหรับการประชุมและการเข้าชมงานออกจากสำนักงาน

– มีความสามารถในการทำงานที่ความสูงและจากบันได

– มีความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการยกของหนัก ปีนเขา และมีความคล่องตัวสูง

– สามารถยกของหนักได้

– ได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรด้านเทคนิค / อาชีวศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนหรือโรงเรียนเทคนิค

– เคยมีประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน หรือระดับที่สูงขึ้น

– พื้นที่ศึกษาสามารถรวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ดีเซลไฟฟ้า การทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เทคโนโลยีเครื่อง เครื่องจักรหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครเข้าฝึกงาน

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...