รับสมัคร Customer Service Agent (การบินไทย) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน Customer Service Agent (การบินไทย) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวนจำกัด

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– Check-in และอำนวยความสะดวกผู้โดยสารประจำสายการบินไทย

– อำนวยความสะดวกผู้โดยสารของสายการบินไทยบริเวณ Gate ที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร(สด8,สด43 เท่านั้น) ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

2. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ขึ้นไป

4. มีคะแนน TOElC 500 คะแนนขึ้นไป (ผลคะแนนต้องไม่เกิน2ปีนับจากวันที่สอบ)

5. รักในงานบริการ

 

สวัสดิการ

1. ค่าล่วงเวลา

2. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

3. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป)

4. เครื่องแบบพนักงาน

5. วันลาพักร้อน

6. ประกันสังคม

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครที่ E-Mail: hrcsa.hkt@gmail.com

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– Resume/CV

– ผลคะแนน Toeic

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ที่มา: thaicabincrew.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...