SWUFE มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อศึกษาที่ประเทศจีน

The Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)  มอบทุนเต็มจำนวน และทุนการศึกษาบางส่วนให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อศึกษาที่ประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน และทุนการศึกษาบางส่วน

สำหรับทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุม

– ค่าเล่าเรียน

– ที่พักในมหาวิทยาลัย RMB 500-800 ต่อเดือน

– ค่าครองชีพ ( ป.ตรี RMB 1200 ต่อเดือน ป.โท RMB 1500 ต่อเดือน และป.เอก RMB 1800 ต่อเดือน )

– ประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ finance economics และ business.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผลทดสอบภาษาจีน HSK 4

– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ  IELTS 6.0 หรือ TOEFL 80

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ admission.swufe.edu.cn 

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

e.swufe.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...