ทุนการศึกษา 6 ทุน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัย Leicester ประเทศอังกฤษ 2018

สถาบันการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัย Leicester เปิดรับทุนการศึกษาที่หลากหลาย สำหรับปี 2018 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโทที่เริ่มต้นการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้คือ การดำเนินการในเชิงบวกเพื่อสนับสนุนให้บุคคลในสหราชอาณาจักรที่มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณางานด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ได้สมัครและเข้าร่วมการศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Leicester เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Leicester ประเทศอังกฤษ วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ทางตอนใต้ของใจกลางเมืองติดกับ Victoria Park

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษามีจำนวน 6 ทุน

– ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุน 3,000 ปอนด์ต่อทุน (ประมาณ 130,100 บาท)

 

*หมายเหตุ :

– ทุนการศึกษา 2 ทุนจะมีให้สำหรับผู้สมัครทุกราย

– ทุนการศึกษาอีก 4 ทุนจะเปิดให้ผู้สมัครในสหราชอาณาจักรจากบริบทที่ไม่ได้แสดงในภาคพิพิธภัณฑ์ของสหราชอาณาจักร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรปริญญาโทที่เริ่มต้นการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2018 ในสาขาการศึกษาพิพิธภัณฑ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครในสหราชอาณาจักรและนานาชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องกำลังสมัครเข้าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประกาศนยบัตรหรือหลักสูตรปริญญาโทกับสถาบันการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์

– ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในสหราชอาณาจักรและไม่คิดค่าธรรมเนียมอัตราค่าบริการระหว่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีเงินทุนเอง ผู้สมัครที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนายจ้างหรือโครงการอื่นๆ จะไม่ได้รับการคัดเลือก (นักเรียนที่ประสงค์จะออกเงินกู้ สามารถสมัครทุนการศึกษาได้)

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ความหลากหลายอย่างน้อยหนึ่งข้อ

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษานี้ คุณต้องกรอกใบสมัครหลักสูตรของคุณก่อนจึงจะยื่นใบสมัครทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...