ทุนการศึกษา SPIRE DOCTORAL สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ UCD ประเทศไอร์แลนด์ 2018

วัตถุประสงค์โดยรวมของทุนการศึกษา UCD SPIRe Doctoral คือการดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถด้านวิชาการระดับสูงเพื่อเข้าร่วมในโครงการ UCD SPIRe PhD และผ่านการฝึกอบรมประสบการณ์รวมถึงการให้คำปรึกษาที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพของพวกเขา

UCD คือสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (SPIRe) เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ปี 2017 นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับแรกของโลกและอันดับที่ 1 ในไอร์แลนด์ ในสาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาอีกด้วย

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน และเงินสนับสนุน 14,000 ยูโรต่อปีนานถึง 4 ปี (ประมาณ 544,400 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาที่เรียนต่อหรือที่ย้ายเฉพาะส่วนของการศึกษาระดับปริญญาเอกไปยัง UCD ไม่สามารถสมัครได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนการสมัครมาตรฐานสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา

– ผู้สมัครใน EU และนอกสหภาพยุโรปสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบใบสมัครที่สมบูรณ์มาพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

– โครงร่างงานวิจัยฉบับเต็ม (จำนวน 3 ถึง 5 หน้า)

– สำเนาของหลักฐานการศึกษาทั้งหมด

– CV หรือประวัติผลงานที่ผ่านมา (จำนวน 1 ถึง 2 หน้า)

– เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 2 ฉบับ (จำเป็นต้องมีการอ้างอิง หากส่งทางอีเมลล์ควรมาจากที่อยู่สถาบัน ถ้าไม่ส่งทางอีเมลล์ ควรระบุอยู่ในหัวกระดาษสถาบัน)
หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่ผู้สมัครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับปริญญามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...