สายการบิน Thai Smile เปิดรับสมัครลูกเรือ 400 คนแรกเท่านั้น วอล์กอิน 22 มีนาคมนี้!!

โอกาสดีๆ มีมาอีกครั้ง สำหรับใครที่มีความฝันยากทำงานเป็นลูกเรือของสายการบินระดับประเทศ ขณะนี้บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้เปิดรับหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา
ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครใตามที่กำหนด ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

– มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นไป

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

 

คุณสมบัติอื่นๆ

– ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง

– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

– บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

 

 

การแต่งกาย

-ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่ต้องเกล้าผม ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน

 

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

22 มีนาคม 2018 : รอบ Walk-in Interview

สถานที่ : ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 2 สำนักงานหลักสี่ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เปิดรับบัตรคิวสำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 ท่านแรก และหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ไม่จำกัดจำนวน

23 มีนาคม 2018 : ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล

26 – 29 มีนาคม 2018 : รอบสอบสัมภาษณ์รายบุคคล

9 เมษายน 2018 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและประวัติอาชญากร

 

 

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรอบ Walk-in Interview ในวันที่ 22 มีนาคม 2018

– ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

– หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

*หมายเหตุ : บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการคัดเลือกเฉพาะผู้มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติเหมาะสมตามกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

ติดต่อสอบถาม

– Human Resources Department : Tel. +662 117 8774

– Cabin Crew Management Department : Tel +662 117 8865

 

ที่มา : thaismileair.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...