Martin Luther University Halle-Wittenberg มอบทุนการศึกษา ที่ประเทศเยอรมนี

Martin Luther University Halle-Wittenberg มอบทุนด้านการวิจัยปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน ที่  The Graduate School “Techniques of Future-Making” ด้าน “Society and Culture in Motion” (SCM) ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลา 24 เดือนหรือขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น 12 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุน

มูลค่า EUR 1,500 ต่อเดือน (ประมาณ 58,000 บาท) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้านการวิจัย Society and Culture in Motion (GSSCM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– นักศึกษาจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางอีเมล [email protected] 

หรือสมัครผ่านทางที่อยู่ดังนี้

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Graduate School “Society and Culture in Motion”
Reichardtstr. 6
D-06114 Halle (Saale)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– จดหมายแนะนำตัว

– สำเนาวุฒฺิปริญญาโท (ฉบับภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน)

– Transcript

– CV

– โครงร่างเสนองานวิจัยพร้อมกับระยะเวลาโครงการ (3000 – 5000 คำ)

– จดหมายแนะนำจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเดิม

– ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scm.uni-halle.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...