ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท ด้านรัฐศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2018

สถาบันกฎหมายและรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยเมือง Dublin เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก ที่ทีมคณาจารย์พร้อมจะดูและและยินดีให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในด้านของหัวข้องานวิจัยและพื้นที่ที่ศึกษาการวิจัย DCU

นอกจากนี้ สถาบันยังอยู่ในอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย ‘100 under 50’ ซึ่งจัดอันดับโดย Times Higher Education

นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีความสามารถโดดเด่น จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและรับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 15,000 ยูโรต่อปี ตลอดระยะเวลา 4 ปี (ประมาณ 583,700 บาท)

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

– รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 15,000 ยูโรต่อปี ตลอดระยะเวลา 4 ปี (ประมาณ 583,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านงานวิจัย สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือกเอาไว้

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบใบสมัครพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ :

– CV เต็มรูปแบบพร้อมรายละเอียดการติดต่อสำหรับกรรมการ 2 คน

– ใบรับรองระดับการศึกษาปริญญาโทพร้อมสำเนาบันทึกการสอบ

– ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย (ประมาณ 2-3,000 คำและไม่เกิน 5,000 คำ) และระบุที่ปรึกษาที่ต้องการ

– ส่งเอกสารไปที่: [email protected] ภายในเวลา 17:00 น. (ตามเวลา GMT) พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018

 

หมดเขตรับสมัคร:

ภายในเวลา 17:00 น. (ตามเวลา GMT) พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...