รัฐบาลอินโดนีเซีย แจกทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang (KNB) ปี 2018

รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอมอบทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang (KNB) ให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพจากประเทศที่กำลังพัฒนา ระยะเวลาของทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่เลือก โดยมีระยะเวลาสูงสุด 48 เดือนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน 24 เดือนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้ มีขึ้นด้วยความที่รัฐบาลอินโดนีเซียตระหนักว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมีบทบาทในการช่วยประเทศกำลังพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เนื่องจากมีผลกระทบที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นของประเทศอินโดนีเซีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (สูงสุด 48 เดือน) และปริญญาโท (สูงสุด 24 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้สำเร็จปริญญาโทไม่สามารถสมัครได้)

– ผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEFL (หรืออื่น ๆ ที่ผ่านการรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ) 500 หรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกก่อนที่จะเดินทางไปอินโดนีเซีย

– ผู้สมัครต้องลงนามในหนังสือ Statement Statement และ Scholarship Agreement

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จาก : เว็บไซต์ KNB Scholarship

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...