ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ Ca ‘Foscari University of Venice ปี 2018

Ca ‘Foscari University of Venice สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอิตาลี มีความยินดีที่จะประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปในต่ละประเภท

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 100 + 90 สำหรับปีการศึกษา 2018-2019

ทุนการศึกษานี้มี 2 ประเภท คือ

– ทุนการศึกษา 100 ทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน

– ทุนการศึกษาอีก 90 ทุนจะมอบทุนการศึกษา 5,000 ยูโรแก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา (ประมาณ 193,300 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติจึงจะมีสิทธิ์สมัคร

– อยู่ในระหว่างการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่สถาบัน

– มีประวัติผลการเรียนในระดับที่ดีมาก

– สมัครทุนการศึกษาภายในวันที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนการศึกษารับค่าเล่าเรียน

สมัครทุนการศึกษารับเงินสนับสนุน

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...