ทุนกระทรวงการวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย 2018

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกิจการการศึกษาในระดับอุมศึกษา กระทรวงการวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เสนอทุน Kemitraan Negara Berkembang (KNB Scholarship) ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทที่สนใจจากประเทศกำลังพัฒนา

ทุน KNB หลักสูตรปริญญาโทจะให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางเพื่อไปศึกษายังประเทศอินโดนีเซีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะได้รับการสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำวัน เงินทุนวิจัย และค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอินโดนีเซีย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดคุณสมบัติ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านเว็บไซต์ www.knb.ristekdikti.go.id ภายในวันที่กำหนด โดยต้องมีจดหมายรับรองจากสถานฑูตอินโดนีเซีย

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ที่มา : เพจ NU : International Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...