ทุนวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ Bauhaus University Weimar ในประเทศเยอรมนี ปี 2018

Bauhaus University Weimar ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุนการศึกษา Forecast Engineering Scholarship ซึ่งจัดทำขึ้นโดย German Ad Exchange Service (DAAD) นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษาได้

 

 

ปัจจุบัน Bauhaus-Universität Weimar มีหลักสูตรถึง 40 หลักสูตรตั้งแต่ศิลปศาสตร์การออกแบบ การสื่อสารด้วยภาพ การออกแบบสื่อวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จนถึงงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์วัสดุก่อสร้างและ สภาพแวดล้อมและการจัดการ คำว่า» Bauhaus «ในนามของมหาวิทยาลัยหมายถึงการทดลอง การเปิดกว้างความคิดสร้างสรรค์และความเป็นนานาชาติ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

มีการสนับสนุนทางการเงิน 3 ประเภท คือ

– การยกเลิกค่าธรรมเนียมหลักสูตร

– การยกเลิกค่าธรรมเนียมหลักสูตรและที่พักฟรี (18 สิงหาคม – 1 กันยายน 2018)

– การขอยกเว้นค่าเล่าเรียนที่พักฟรี (18 สิงหาคม – 1 กันยายน 2018) และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางบางส่วนจะได้รับคืนถ้าสามารถนำตั๋วเดิมมาแสดงได้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา ในสาขา Forecast Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / ปริญญาเอก / บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
สิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมในการเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอคือการส่งจดหมายแสดงเป้าหมายในการเข้าศึกษาและบทคัดย่อในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส่วนบุคคล (ปัจจุบัน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความสนใจหรือความสามารถในการแก้ไขธีมของโครงการ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– ยื่นคำร้องขอทุนสนับสนุน

– แนบเอกสารประกอบพร้อมอธิบายว่า ” เหตุใดคุณควรได้รับการสนับสนุนทางการเงิน  ” (สูงสุด 500 คำ) ทางอีเมลล์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2018

– ในการลงทะเบียนกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องแนบในการสมัคร

– ประวัติย่อ สูงสุด 2 หน้า

– ใบรับรองทักษะภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยระดับ B1 หรือเทียบเท่า)

– เรียงความแสดงเป้าหมายและแรงจูงใจ “ทำไมคุณเลือกหลักสูตรนี้” (สูงสุด 500 คำ)

– บทคัดย่อ : เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส่วนบุคคลในปัจจุบัน (สูงสุด 1000 คำ)

– ไฟล์ PDF เพียงอย่างเดียว (สูงสุด 5 MB)

อีเมลพร้อมรายวิชาให้ระบุว่า : Application Forecast Engineering

– ชื่อไฟล์ pdf ให้ระบุว่า : Forecast_Engineering_family name_first name

– เฉพาะใบสมัครที่มีชื่อครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...