ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ DGIST University ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2018

ทางสถาบัน DGIST University ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Robotic Engineering Lab, DGIST University ในประเทศเกาหลีใต้ ปี 2018

 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Daegu Gyeongbuk) เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเมือง Daegu Metropolitan เมืองสาธารณรัฐเกาหลี เป็นหนึ่งในสี่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเกาหลีใต้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DGIST ได้เติบโตขึ้นในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าระดับประเทศโดยการให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีพรสวรรค์ผ่านการศึกษาและการวิจัยเพื่อการบรรจบกันของนวัตกรรม

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน

– เงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 1,200,000 วอน (ประมาณ 35,000 บาท) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

– เงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 800,000 วอน (ประมาณ 23,400 บาท) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

– ค่าเล่าเรียนสำหรับระยะเวลาที่เข้าศึกษา

– เบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมจากผลการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี ในสาขา

– Digital image processing

– Signal processing

– Fourier optics
Computer vision or Machine Learning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– รับปริญญาตรีหรือโทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2018

– สำหรับหลักสูตรปริญญาโท (Master Master’s and Doctoral Program): นักศึกษาควรมีปริญญาตรีหรืออนุปริญญาที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรีเป็นวุฒิขั้นต่ำ

– สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก: นักศึกษาควรมีปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโทเป็นวุฒิขั้นต่ำ

– คะแนนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการควรสูงกว่า 90 ใน TOEFL หรือ 7.0 ใน IELTS

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครที่สนใจควรส่งข้อมูลที่กำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2018 ทางอีเมลล์

– แผนการศึกษา (ระบุหัวข้อการวิจัยที่คุณสนใจ)

– ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองวุฒการศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา

– จดหมายแนะนำที่สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุดและสถานะ (เช่นที่ยอมรับความคืบหน้าส่ง ฯลฯ )

– CV (รวมชื่อการศึกษาประสบการณ์การทำงานสิ่งพิมพ์)

– สำเนาคะแนนการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ (ต้องส่งคะแนน TOEFL หรือ IELTS)

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...