ทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรีียนต่อประเทศไอร์แลนด์ ปี 2018

การศึกษาในไอร์แลนด์ร่วมกับ Go Oversea เสนอมอบทุนการศึกษา 2 ทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย 1 ทุนจะมอบให้กับหลักสูตรปริญญาตรี และอีก 1 ทุนสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาและหลักสูตรปริญญาเอก)

 

 

Enterprise Ireland จัดการการศึกษาในไอร์แลนด์ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทักษะ โดยจะรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาของไอร์แลนด์ในต่างประเทศ

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาในปีนี้จะคลอบคลุมการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี 1 ทุน

– รัดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 1 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

– ไม่จำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเพื่อยื่นขอทุนการศึกษา อย่างไรก็ตามแต่ละมหาวิทยาลัยและหลักสูตรมีความต้องการทางวิชาการของตนเอง โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดให้ดีก่อนยื่นสมัครทุน

– กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

– เลือกโปรแกรม 3 อันดับแรกของคุณ

– ส่งเรียงความขนาด 300 คำ

– อัปโหลดภาพที่สร้างสรรค์ของไอร์แลนด์แนบมาด้วย

 

หมดเขตรับสมัคร:

23 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...