สถาบันเทคโนโลยี Tallaght มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในไอร์แลนด์ ปี 2018

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาสำหรับโอกาสในการวิจัยระดับปริญญาโท และอาจนำไปสู่รดับปริญญาเอกที่สถาบันสถาบันเทคโนโลยี Tallaght

ภารกิจของสถาบันเทคโนโลยี Tallaght คือการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่ในระดับที่สูงขึ้นและการสร้างความรู้ภายใน South Dublin County รวมถึงบริเวณโดยรอบ

 

 

สถาบันเทคโนโลยี Tallaght เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำในไอร์แลนด์ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสมาชิกของ European Credit Transfer Scheme for Higher Education Awards และได้รับรางวัล Extended European Erasmus University Charter

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษา 24 เดือน

– ระดับริญญาเอก ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษา 48 เดือน

ภายใต้ทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทของ HEA-TU4D ซึ่งจะจ่ายค่าเล่าเรียน 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 389,700 บาท) สำหรับค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบของสหภาพยุโรปซึ่งจะมอบให้เป็นเวลา 2 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเป็นเวลา 4 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ ในหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษานานาชาติที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยม (เกรด 2: 2 หรือสูงกว่า) สำหรับปริญญาโทและระดับรางวัลต่ำสุด (ระดับ 2: 1 หรือสูงกว่า) สำหรับระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจะต้องมีคะแนน IELTS> 6.0

– ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– แบบฟอร์มใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่แนบให้ (ด้านล่าง) หรือส่งอีเมลถึง Research Office ที่สถาบันเทคโนโลยี Tallaght

– กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยพร้อมกับประวัติส่วนตัวและใบแสดงผลการศึกษาล่าสุดของคุณเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

 

หมดเขตรับสมัคร:

2 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...