ทุนการศึกษา International Merit Awards ที่มหาวิทยาลัย Bocconi ในอิตาลี ปี 2018 – 2019

มหาวิทยาลัย Bocconi เปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษา International Merit Awards สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2018 – 2019 โดยจะพิจารณาจากผลงานทางด้านวิชาการ

 

 

มหาวิทยาลัย Bocconi เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองมิลานประเทศอิตาลี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ การจัดการการเงิน กฎหมาย รัฐศาสตร์ และการบริหารสาธารณะ

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้มีตั้งแต่ทุนเต็มจำนวนมูลค่าประมาณ 12,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 460,300 บาท) ไปจนถึงทุนสนับสนุนค่าที่พักที่ Bocconi Residences ในสองปีแรกของการศึกษา และการลดค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนชาวอิตาลีและนักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีปีแรกสำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019

– รูปแบบของทุนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านวิชาการ

– นักเรียนที่มีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)

– นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องทำตามข้อกำหนดเฉพาะของด้านภาษา

– ข้อกำหนดด้านภาษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

– โปรดอ่านข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับแต่ละหลักสูตร (Exchange, Double Degree, International Internship, Campus Abroad ฯลฯ ) ที่คุณสนใจในการสมัคร

– ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับใบรับรองภาษาต่างประเทศที่เชื่อถือได้ หรือยังไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนเรียนทดสอบภาษาที่ Bocconi (โดยมีคะแนนขั้นต่ำที่ต้องกรอก) จะมีการการทดสอบเฉพาะกิจที่จัดขึ้นโดยสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ตามปกติแล้ว คุณจะได้รับการละเว้นการทดสอบเฉพาะกิจระหว่างประเทศหากคุณอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้ :

– ถือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษและ / หรือภาษาที่สองที่เป็นไปตามเงื่อนไขการยอมรับของศูนย์ภาษาของสถาบันในหลักสูตรที่คุณสนใจ

– ระดับภาษาอังกฤษและ / หรือระดับภาษาที่ต้องการที่ลงทะเบียนไว้ในแผน Bocconi Study ของคุณเป็นที่ยอมรับได้

– มีสำเนาปริญญาตรีหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พิสูจน์ได้ว่าคุณได้ผ่านการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

 

โปรไฟล์ผู้สมัครต่างชาติจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

– ประสิทธิภาพในการทดสอบคัดเลือก

– เกรดเฉลี่ย

– ใบรับรองภาษา (ไม่จำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก);

– ประวัติและจดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

– เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนและเพื่อให้ครอบครัวของคุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Bocconi ก่อนการลงทะเบียนจะมีแอพพลิเคชั่นที่คอยช่วยเหลือในการรับสมัครและการขอความช่วยเหลือทางการเงิน

– การสมัครมีกำหนดเวลาเดียวกันแม้ว่าจะต้องส่งผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่แยกกันก็ตาม ผลของความช่วยเหลือทางการเงินจะถูกบันทึกไว้ใน MyApplication Portal พร้อมกับผลการรับสมัคร

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...