ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ ปี 2018

University of Sheffield ยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2018 ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเดือนกันยายนปี 2018

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการที่เป็นเลิศให้ได้รับการต่อยอดด้านศักยภาพ

University of Sheffield เป็นที่รู้จักในและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูงรวมถึงประสบการณ์ที่โดดเด่นจากมุมมองที่นักเรียนได้นำเสนอ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษามูลค่า 2,500 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 108,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้

– สัตว์และวิทยาศาสตร์พืช

– ภาควิชาชีวการแพทย์

– ภาควิชาเคมี

– สถาบันวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

– ภาควิชาชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ

– ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์

– ภาควิชาจิตวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครจะต้องเริ่มศึกษาปริญญาตรีหรืออนุปริญญาในเดือนกันยายนปี 2018 ในสาขาที่กำหนดไว้

– ทุนการศึกษาจะได้รับโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการสมัครในปีแรกหรือปีต่อๆ ไป

– การจะได้รับทุนการศึกษาในปปีถัดไปจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้รับในปีการศึกษาก่อนหน้า

– ทุนการศึกษาจะใช้รูปแบบการลดค่าเล่าเรียนเท่านั้น

– ทุนการศึกษาไม่สามารถรับร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้ ยกเว้น เงินกู้ยืมซึ่งจะต้องชำระคืนให้เต็มจำนวน

– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาและนอกเวลาเท่านั้น นักศึกษาที่เรียนออนไลน์หรือผ่านการเรียนทางไกลไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

– นักเรียนอาจต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสากลเช่น IELTS

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครทั้งหมดต้องทำผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ UCAS

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม ปี 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...