ทุนการศึกษานานาชาติ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Stuttgart ประเทศเยอรมนี ปี 2018

มหาวิทยาลัย Stuttgart ขอเชิญเข้าร่วมส่งใบสมัครทุนการศึกษาจากประเทศเยอรมนีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

มหาวิทยาลัย Stuttgart ตั้งอยู่ในเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อปี1829 และมีการบริหารงานทั้งหมด 10 คณะ เป็น 1 ใน 9 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคนิคในประเทศเยอรมนี (TU9)

ซึ่งมีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล เครื่องกลไฟฟ้าและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง อุตสาหกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ รวมถึงกระบวนการวิศวกรรมอวกาศและกิจกรรมอื่นๆ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาจำนวน 181 ทุนการศึกษา สำหรับภาคฤดูร้อนปี 2018 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2018 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019

– ทุนการศึกษามูลค่า 300 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 11,500 บาท) ครึ่งหนึ่งมาจากทุนจากผู้สนับสนุนและอีกครึ่งหนึ่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยของรัฐบาลกลาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ใบสมัครจะถูกส่งไปพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนในสาขาหลักที่กำหนด ในกรณีของสาขารองและวิชาเสริมไม่รวมอยู่ในทุนกาศึกษานี้

 

– นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของ B.Sc. , B.A.โปรดตรวจสอบสถานะสำหรับการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทและโปรดดูรายละเอียดข้อยกเว้นให้ชัดเจน

 

– โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการสมัครที่เลือกเอาไว้หรือไม่ คุณสามารถประเมินโอกาสได้ในแอปพลิเคชันจากคะแนนที่ระบุไว้ในตาราง

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

ใบสมัคร [ภาษาเยอรมัน; กรุณาใช้ข้อมูลนี้เพื่อสมัครเท่านั้น!]

– กรุณากรอกข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล เนื่องจากข้อกำหนดทางเทคนิคโปรดใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการทำเอกสารข้อมูล

– พิมพ์เอกสารแนบ (พิมพ์ขาวดำเพียงพอ),

– ลายเซ็น

– ส่งเอกสารทั้งหมดมาในรูปแบบเอกสารที่จำเป็น

แบบฟอร์มใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น กรุณาอย่าใช้เพื่อสมัคร)

– ประวัติโดยย่อ (โปรดใช้แบบฟอร์มที่มีให้)

– ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม ปี 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...