ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนต่อที่ Bond University ในออสเตรเลีย ปี 2018

Bond University กำลังเปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรีระดับนานาชาติ โดยจะมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับการตนรับเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Bond University แล้วเท่านั้น

 

 

Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Robina, Gold Coast เขต Queensland ประเทศออสเตรเลีย Australia โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในการจัดอันดับ Times Higher Education Rankings ของ the Best Small Universities in the World

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 25% ของแต่ละหลักสูตรที่เลือก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรต่อไปนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์รับการพิจารณาทุนการศึกษา

– ปริญญาโททางจิตวิทยา

– การศึกษาและการแลกเปลี่ยน

– ปริญญาตรีทางการแพทย์

– ปริญญาเอกหลักสูตรกายภาพบำบัด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาเหล่านี้ได้

– ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ Bond University เเล้วเท่านั้น

– นักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเรียน สามารถสมัครผ่านทางแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้

– ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย

– มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น

– กรอกแบบฟอร์มและกรอกใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยกรอกวันปิดรับทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาที่เลือกไว้

– ยังไม่ได้เข้าศึกษาที่ Bond University

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะยึด TOEFL เป็นหลักแต่อาจจะมีการพิจารณาคะแนนสอบอย่างอื่น เช่น IELTS , ACT และ SAT

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อยื่นข้อเสนอในการเข้าเรียนในหลักสูตรก่อนสมัครทุนการศึกษานี้ เมื่อได้รับการตอบรับจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษาอีกหนึ่งใบทางอีเมลล์

 

หมดเขตรับสมัคร:

– วันที่ 26 มกราคม 2018 สำหรับหลักสูตรเดือนพฤษภาคมปี 2018

– วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 สำหรับหลักสูตรเดือนกันยายนปี 2018

– วันที่ 21 กันยายน 2018 สำหรับหลักสูตรเดือนมกราคมปี 2019

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนออนไลน์

แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...