ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สถาบัน USTC ประเทศจีน ปี 2018

ทุนการศึกษา USTC ได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน โดยมีทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ( USTC ) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในเมือง Hefei มณฑล Anhui ภายใต้การนำของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ C9 League ซึ่งก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่งในประเทศจีนอีกด้วย

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนไม่ระบุจำนวน

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนนี้จะครอบคลุม…

– ค่าเล่าเรียนฟรี

– ประกันสุขภาพแบบครบวงจร

– ที่อยู่อาศัยฟรีจัดโดย USTC

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน :

– ปริญญาตรี : 2,500 หยวน (ประมาณ 12,300 บาท)

– ปริญญาโท : 3,000 หยวนหยวน (ประมาณ 14,800 บาท)

– ปริญญาเอก : 3,500 หยวน (ประมาณ 17,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาเหล่านี้ได้

มี 2 ทุนการศึกษาให้เลือก โดยมีคุณสมบัติต่างกันดังนี้

 

ผู้สมัคร USTC Fellowship A จะต้อง:

– ไม่ใช่สัญชาติจีน

– ยังไม่เคยรับทุนรัฐบาลจีน

– ผู้สมัครศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประกาศนียบัตร HSK5 และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

– ผู้สมัครปริญญาโทต้องจบปริญญาตรี (เทียบเท่าปริญญาตรีในประเทศจีน) และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครปริญญาเอกจะต้องมีปริญญาโท (เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน) และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

 

ผู้สมัคร USTC Fellowship B จะต้อง:

– ไม่ใช่สัญชาติจีน

– เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่ค้าของ USTC

 

ความต้องการภาษาอังกฤษ :

– USTC มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา USTC

ผู้สมัครที่กำลังจะจบการศึกษา ควรติดต่อหัวหน้าสถาบันก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าและส่งนักศึกษาชั่วคราวเข้ารับการรับรองโดย USTC Professor ไปที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ USTC พร้อมกับเอกสารอื่นๆ

 

ขั้นตอนที่ 2: ใบสมัครออนไลน์สำหรับทุนการศึกษา USTC

ใบสมัครออนไลน์ประกอบด้วยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและการอัปโหลดเอกสารสนับสนุน

 

ขั้นตอนที่ 3: ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครไปที่ Office of International

ต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์หรือนำไปส่งด้วยตนเอง (ไม่สามารถสมัครทางอีเมลได้)

เอกสารที่มาหลัง วันที่ 30 พฤษภาคม หรือการเข้าเรียนในเทอมเเรกหลังวันที่ 1 กันยายนจะไม่ได้รับการยอมรับ

 

เอกสารประกอบที่จำเป็น :

– แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษา USTC

– จดหมายตอบรับจากศาสตราจารย์ใน USTC (ไม่ใช่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับที่อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียน(ที่เข้าเรียนล่าสุด) เป็นผู้เขียนแนะนำให้

– สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางธรรมดา)

– สำเนาหนังสือรับรองที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาระดับสูงและหลักฐานการศึกษา

– สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ

– หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านความรู้ภาษาอังกฤษและ / หรือภาษาจีน

– แผนการเรียน

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...