ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ York University ประเทศแคนาดา ปี 2018

ทุนการศึกษานี้ดำเนินงานโดย York International และศูนย์ช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศแคนาดา ที่ York University

 

 

York University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในเมืองโตรอนโตออน รัฐแทรีโอ ประเทศแคนาดา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศ มีนักศึกษาประมาณ 52,300 คน อาจารย์ 7,000 คน และมีศิษย์เก่ากว่า 295,000 คนทั่วโลก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะมอบเงินสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการศึกษาของผู้ได้รับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับดี

– ประสบปัญหาทางการเงินผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

– ไม่ใช่นักศึกษาปีแรกที่เข้าเรียนในสถาบัน

– มีสถานะนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ที่ York University โดยได้รับใบอนุญาตการศึกษาที่ถูกต้องและจ่ายค่าธรรมเนียมสากล

– ลงทะเบียนเรียนและศึกษาระดับปริญญาตรี

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรในช่วงรับสมัคร

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติไปที่ York International ก่อนวันที่กำหนดไว้

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 มกราคม 2018 สำหรับภาคการศึกษาฤดูหนาว

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...