ทุนการศึกษา Humber Scholarships เรียนต่อระดับปริญญาตรี ประเทศแคนาดา

วิทยาลัย Humber เสนอมอบทุนการศึกษาในรูปแบบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับนานาชาติที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายนปี 2018 และมกราคม 2019 ที่วิทยาลัย Humber เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาในรูปแบบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 2 ทุนและทุนการศึกษา 5,000 เหรียญ (ประมาณ 162,000 บาท) 1 ทุนสำหรับภาคการศึกษาที่เริ่มในเดือนกันยายนปี 2018

– ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษา 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 162,000 บาท) 1 ทุน สำหรับภาคการศึกษาที่เริ่มในเดือนมกราคมปี 2019

– ทุนการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้กับค่าเล่ารียนของผู้สมัครที่ได้รับทุน

– ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้ แต่นักเรียนต้องมีค่าเฉลี่ยผลการศึกษาขั้นต่ำ 75% เพื่อที่จะได้รับการต่ออายุทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– การพิจารณาโดยนักวิชาการและคณกรรมการของวิทยาลัยจะอ้างอิงจากผลการเรียน การมีส่วนร่วมกับชุมชน จดหมายแนะนำตัว และจุดมุ่งหมายในการศึกษาของผู้สมัคร

– เพื่อให้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้ คุณต้องสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย ใบสมัครขอทุนการศึกษาจะรวมอยู่ในใบสมัครเข้าศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

– โปรดยื่นเอกสารที่สมบูรณ์ก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 สำหรับภาคการศึกษาที่จะเริ่มในเดือนกันยายนปี 2018 หรือ 28 กันยายน 2018 สำหรับภาคการศึกษาที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2019

 

หมดเขตรับสมัคร:

19 พฤษภาคม / 28 กันยายน 2018 (มอบให้ประจำทุกปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...