14 ทุนการศึกษาปริญญาเอกทางด้านชีววิทยาและชีวฟิสิกส์ที่ CeNS ประเทศเยอรมนี

ศูนย์เทคโนโลยี NanoScience (CeNS) ในกรุงมิวนิค กำลังเปิดรับใบสมัครสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 14 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับ 3 เทอม และ postdoc

ผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นในสาขา fields of natural sciences และ life sciences from all around the world ที่สนใจขอเชิญร่วมส่งใบสมัคร

 

ศูนย์ NanoScience (CeNS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยเปิดตัวในฐานะ Louis-Maximilians-Universität (LMU) ในมิวนิคที่เป็นเครือข่ายนาโนเทคโนโลยีแห่งแรกของโลก

 

ในวันนี้ CeNS ได้เชื่อมโยงหน่วยงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กว่า 100 คนรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทอีก 260 คน

 

 

ทุนการศึกษา:

จำนวน 14 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขานาโนศาสตร์และชีวฟิสิกส์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถสมัครเรียนได้

– CeNS กำลังมองหาผู้สมัครที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและผลการเรียนที่ดีเยี่ยม รวมถึงความสนใจทางวิทยาศาสตร์และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับกิจกรรมสหสาขาวิชาชีพของ CeNS

– มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีหรือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

– เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าสองเดือนก่อนเริ่มโครงการหรือมีปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– ผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

– มีเป้าหมายและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน

– มีความสนใจในการวิจัยสหวิทยาการ

– ถ้าคุณไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

– โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018

– การสมัครที่ถูกต้องจะทำผ่านทางออนไลน์เท่านั้น(ช่องทางอื่นถือเป็นโมฆะ)

– ในการสมัครออนไลน์คุณต้องลงทะเบียนก่อน จากนั้นคุณจะสามารถป้อนรายละเอียดแอปพลิเคชันของคุณได้

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...