ทุนการศึกษา Simon Scholars Business Competition ที่มหาวิทยาลัย Rochester ในสหรัฐอเมริกา

สถาบันธุรกิจ Simon ที่มหาวิทยาลัย Rochester เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่สนใจด้านธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อรับทุนการศึกษา 20,000 เหรียญต่อปี (ประมาณ 652,900บาท)

 

 

Simon Business School เป็นสถาบันธุรกิจของมหาวิทยาลัย Rochester ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต River of the River ในเมือง Rochester นิวยอร์ก ถูกเปลี่ยนชื่อหลัง William E. Simon ขึ้นเป็นเลขานุการกรมธนารักษ์คนที่ 63 ของสหรัฐอเมริกาในปี 1986

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษาขั้นต่ำ 20,000 เหรียญต่อปี (ประมาณ 652,900บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ Simon Business School ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

– เฉพาะผู้สมัครเรียนในปีแรกที่มหาวิทยาลัย Rochester เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผู้รับทุนการศึกษานี้สามารถคณะใดก็ได้ในระดับปริญญาตรี แม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อาจเลือกศิลปศาสตรบัณฑิตหรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ในธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)

 

วิธีการสมัคร:

– เฉพาะผู้สมัครที่เข้าเรียนในปีแรกและส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

5 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...