สถานทูตไทย ณ กรุงโซล ชี้แจงกรณีคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเกาหลีใต้

หลังปรากฎข่าวคนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้มากขึ้นในระยะหลัง ทำให้สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโซล ได้รับการร้องเรียน และขอรับการช่วยเหลือมากขึ้น สถานเอกอัครราชฑูตจึงออกเอกสารชี้แจง โดยมีใจความที่สำคัญดังนี้ครับ

 

350909

 

1. หลังคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ 90 วัน ทำให้มีคนไทยบางกลุ่มใช้ช่องว่างตรงนี้ลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

2. จากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้พบ มีคนไทยถึง 52,435 คน หรือกว่า 58.1% ของคนไทยในเกาหลีใต้ อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่งผิดกฎหมาย และหากมีแนวโน้มสูงขึ้นจะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีคนอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้จึงจำเป็นต้องเข้มงวดขึ้น

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีมาตราการดำเนินการดังนี้
3.1 ให้คนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับไทยโดยสมัครใจ ทำให้เมื่อปี 2558 มีคนไทยสมัครใจกลับถึง 8,402 คน
3.2 ป้องกันไม่ให้มีคนไทยเข้ามาอาศัยผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยการปฎิเสธคนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย

4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกสัมภาษณ์คนไทยที่มีพฤติกรรมน่าส่งสัยได้ทันที และหากตอบคำถามไม่ได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะไม่ได้เข้าเกาหลีใต้ ซึ่งในกระบวนการนี้ หน่วยราชการของไทยไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

5. โดยคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบ และควรเตรียมเอกสารการสำรองที่พัก แผนการท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สนใจ เพราะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเรียกดูเอกสารใดใ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

6. กระทรวงการต่างประเทศพยายามแก้ไขปัญหาที่คนไทยถูกปฎิเสธ และลดจำนวนคนไทยที่เข้าอาศํยอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหามาตราการแก้ปัญหานี้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้คนไทยที่ต้องการเข้าทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายขอให้ทำตามขั้นตอน ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน ที่เรียกว่า Employment Permit System (EPS)

 

1 2

 

ข้อมูลจาก:  Royal Thai Embassy, Seoul 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...