รัฐบาลไต้หวันมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 600 ทุน เรียนต่อปริญญาโท-เอกใน 43 สถาบัน

กระทรวงการศึกษาไต้หวัน มอบทุนการศึกษา Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการ ศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

 

โดยทุนนี้สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุนด้วยกัน มีระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุนครับ

 

taiwan-banner

 

สำหรับปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ นี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่งส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตรครับผม

 

คุณสมบัติที่กำหนด
– เป็นอาจารย์/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
– ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
– ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญชาติไต้หวัน
– มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบIBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
– ต้นสังกัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ณ ไต้หวัน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหารและค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ หรือเป็นผู้มีศักยภาพในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา
– หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
– ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน
ระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 2 ปี
ระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 4 ปี
– ระหว่างศึกษาอาจมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนในการเป็นผู้ช่วยวิจัย/ทํางานพิเศษระหว่างเรียน
– ได้มีประสบการณ์ในการทําวิจัยกับนักวิจัยชาวต่างชาติ
– ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงของต้นสังกัดกับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยประมาณ

112

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Taiwan Education Center,Thailand ได้เลยครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...