ข้อแนะนำ 4 ข้อ สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ หรือชื่อเป็นทางการ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานี่เอง และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไทยเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดอีกด้วย

 

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  ก็ได้มีคำแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อดังต่อไปนี้ครับ

 

singapore

 

1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของ รัฐบาลและเอกชนในอัตราสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ ควรคำนึงถึงการประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอและ มีอายุการใช้งานตลอดช่วงระยะเวลาการเดินทาง เผื่อในกรณีเกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือค้างคืนในโรงพยาบาล

 

2. ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority: ICA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือปฏิเสธ การเข้าเมืองของชาวต่างชาติ อาจซักถามและขอให้ผู้เดินทางเข้าเมืองตอบคำถามหรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการเดินทางต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าเมือง
ดังนั้น ผู้เดินทางไปสิงคโปร์ควรมีความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ
– เอกสารหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
– บัตรโดยสารขากลับ
– แผนการเดินทางท่องเที่ยว
– เงินสกุลสิงคโปร์ในจำนวนที่พอเพียงตลอดระยะเวลาของการท่องเที่ยว หรือ พำนักในสิงคโปร์
– ผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล อาจนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทั้งนี้ ผู้ที่มีประวัติการอยู่เกินกำหนด มีประวัติการลักลอบทำงาน เดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว และพำนักอยู่เป็นระยะเวลานาน เคยเข้าเมืองสิงคโปร์ภายใต้ชื่ออื่น (เช่น มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) โดยไม่ได้แจ้งในใบตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ใบสีขาว) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) หรือกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าแอบลักลอบทำงาน โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สิงคโปร์ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยและความไม่เหมาะสมใดๆ ก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ หรืออาจจะให้มีการขึ้นบัญชีผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสิงคโปร์เป็นระยะเวลา หนึ่ง

ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการเข้าเมือง สามารถติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) เพื่อสอบถาม ร้องเรียน ตรวจสอบการถูกขึ้นบัญชีได้โดยตรง ที่ [email protected]

 

sing

 

3. ระหว่างที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ ขอให้เก็บรักษาหนังสือเดินทางให้ดี รวมทั้งควรทำสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชนแยกเก็บไว้ด้วย หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้รีบแจ้งความกับสถานีตำรวจสิงคโปร์ จากนั้น ติดต่อยื่นขอทำเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำใบแจ้งความ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด รูปถ่าย 4 รูป เพื่อใช้ในการยื่นเรื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติกรณีหนังสือเดินทางสูญหายได้ >> ที่นี่ <<

 

4. หากมีกรณีฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน +6584210105 (ขอสงวนไว้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น) ในกรณีทั่วไปอื่นๆ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +6567372644 ในวันและเวลาทำการที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ www.thaiembassy.sg หรือ อีเมล์มาที่ [email protected] thaiembassy.sg

ที่มา: Royal Thai Embassy, Singapore

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...