“9 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่คนไทยมักจะใช้สลับกันผิดอยู่บ่อยๆ

ภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์อยู่หลากหลายคำที่ผู้ใช้มักจะสับสนและใช้ผิดอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกัน หรือคำที่พ้องเสียงกัน ซึ่งในวันนี้ผมก็ได้ยกเอา คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 9 คู่ ซึ่งเป็นคำที่มักใช้ผิดอยู่บ่อยๆ มาฝากเพื่อนๆกันครับ

 

Photo-for-grammar-article

 

1. alot vs. a lot
มีหลายคนที่ชอบใช้คำว่า “alot” โดยคิดว่ามันถูก ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าไม่มีคำว่า “alot” ในภาษาอังกฤษ ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนว่า “a lot”

2. which vs. that
“that” จะใช้ใน restrictive clause หรืออนุประโยคที่จำเป็นในการสื่อความหมายในประโยค ส่วน “which” จะใช้ใน non-restrictive clause หรืออนุประโยคที่สามารถถอดทิ้งไปโดยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของประโยคเปลี่ยนแปลง

3. me vs. I
ตัวอย่างประโยค “Can you call Meredith and I when you get done?” เป็นรูปแบบที่หลายคนสับสนและใช้คำผิด ซึ่งหากลองเอาคำว่า Meredith ออก จะได้ว่า “Can you call I when you get done?” ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่า คำว่า “I” จะต้องใช้ “me” แทน

4. lay vs. lie
คำว่า “lie” จะไม่มีกรรมมารองรับ เช่น “I need to lie down” ส่วนคำว่า “lay” ต้องมีกรรมมารองรับเสมอ เช่น “Please lay the book on the coffee table.”

5. its vs. it’s
“Its” กับ “it’s” เป็นคำพ้องเสียง  คำว่า “it’s” เป็นรูปย่อของ “it is” หรือ “it has” ส่วนคำว่า “Its” เป็น Possessive Adjectives ใช้แสดงความเป็นจำของ เช่นเดียวกับคำว่า “my” หรือ “your”

6. their vs. there
เป็นคำพ้องเสียงอีกเช่นกัน “There” เป็นคำบ่งบอกสถานที่ เช่น “Please place the fruit basket over there.” ส่วนคำว่า “Their” เป็น Possessive Adjectives เช่นเดียวกับคำว่า “Its” “my” หรือ “your”

7. who’s vs. whose
คำว่า “who’s” เป็นรูปย่อของ “who is” ส่วน “Whose” ใช้ขึ้นประโยคคำถาม หรือเป็นคำเชื่อม ซึ่งมีความหมายว่า “ของใคร” เช่น “Whose jacket was left at my house last night?” หรือ “I know the man whose car is red.”

8. accept vs. except
คำที่เขียนคล้ายกันจนทำให้หลายๆคนสับสนแล้วนำไปใช้สลับกัน “accept” นั้นเป็นคำกริยา หมายถึง “ยอมตกลง, ยอมรับ, รับ” ส่วนคำว่า ” except” เป็นได้ทั้งคำกริยาหรือคำเชื่อม หมายถึง “ยกเว้น” หรือ “นอกจาก”

9. effect vs. affect
“affect” มักใช้เป็นกริยา หมายถึง “กระทบ, ส่งผลต่อ” ส่วนคำว่า “effect” ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคำนามในความหมายว่า “ผล” เช่น side effect คือ ผลข้างเคียง แต่นานๆครั้งจะเห็น effect เป็นกริยาที่แปลว่า “นำมาซึ่ง” และ affect เป็นคำนามที่แปลว่า “การแสดง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...