เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า… ภาษาอะไรที่ English Speakers เรียนรู้ยากที่สุด?

การเรียนรู้ภาษาที่ 2 นั้น แต่ละภาษาก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัย โดยคร่าวๆแล้วสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ความใกล้เคียงของภาษา
2. ความซับซ้อนของภาษา
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เราอุทิศให้ในการเรียน
4. แหล่งเรียนรู้ที่หาได้
5. ความกระตือรือร้นในการเรียน

l1

 

ภาษาที่เรียนรู้ง่าย สำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก 
ภาษาที่มีความใกล้ชิดกับภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 23-24 สัปดาห์ หรือ 575-600 ชั่วโมง

- Spanish
- Portuguese
- French
- Italian
- Romanian
- Dutch
- Swedish
- Afrikaans
- Norwegian

l2

 

ภาษาที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างยาก สำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก 
ภาษาที่มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการเรียนรู้ประมาณ 44 สัปดาห์ หรือประมาณ 1,110 ชั่วโมง

- Hindi
- Russian
- Vietnamese
- Turkish
- Polish
- Thai
- Serbian
- Greek
- Hebrew
- Finnish

l3

 

ภาษาที่เรียนรู้ได้ยาก สำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก 
ภาษาที่ยากต่อ Native English Speakers ใช้เวลาในการเรียนรู้ประมาณ 1.69 ปี (88 สัปดาห์) หรือประมาณ 2,200 ชั่วโมง

- Arabic
- Japanese
- Chinese
- Korean

l4

ที่มา: visual.ly

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply