ทุนปริญญาเอก

University of Leeds มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพรายปีกว่า 14,000 ปอนด์

University of Leeds มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพรายปีกว่า 14,000 ปอนด์

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนพร้อมค่าครองชีพปีละกว่า 14,000 ปอนด์เลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทเท่านั้น  – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนดี เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป  – สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อน ละไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   ทุนก... »

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนเรียนต่อแบบเต็มจำนวนพร้อมค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนเรียนต่อแบบเต็มจำนวนพร้อมค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) โดยแต่ละทุนก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง รวมถึงมีค่าคอบแทนให้อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น – จบการศึกษาสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น – มีศักยภาพใ... »

University of Liverpool มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน!!

University of Liverpool มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน!!

University of Liverpool สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Duncan Norman เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ครับ   โดยทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 3 ปีเต็ม ครอบคลุมในส่วนของส่วนลดค่าเล่าเรียนทั้งหมด ค่าที่พัก 4,000 ปอนด์ โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ค่าสัมนา 500 ปอนด์ และจะได้ค่าครองชีพราวๆ ปีละ 15,000 ปอนด์อีกด้วย       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับท... »

University of Manchester มอบทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพกว่า 17,000 ปอนด์ต่อปี

University of Manchester มอบทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพกว่า 17,000 ปอนด์ต่อปี

University of Manchester สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาด้าน Economics โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แถมมีค่าครองชีพให้รายปีๆ ละ 17,000 ปอนด์อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – ควรจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จบการศึกษา ป.ตรี ด้วยคะแนนเกียรตินิยม  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี และสามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อน... »

University of Manchester มอบทุนด้านกฎหมายเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพรายปี

University of Manchester มอบทุนด้านกฎหมายเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพรายปี

University of Manchester สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมาย โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แถมมีค่าครองชีพให้รายปีๆ ละ 14,000 ปอนด์อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – ควรจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี และสามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อนสมัครขอรับทุน  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ... »

University of Oslo นอร์เวย์ มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอก

University of Oslo นอร์เวย์ มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอก

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Practical Philosophy ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละทุนก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง รวมถึงมีค่าคอบแทนให้อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น – จบการศึกษาสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น – มีศักยภาพในการท... »

University of Copenhagen เดนมาร์ก มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอกด้านกฎหมาย

University of Copenhagen เดนมาร์ก มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอกด้านกฎหมาย

University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมาย โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมดเลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด และควรจบ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา มีคะแน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5   เพื่อน... »

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุกสาขาวิชา

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุกสาขาวิชา

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการทำวิจัยในทุกๆ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทุกๆ ประเทศ โดยแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดแบบเต็มจำนวนเลยครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี  – มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังก... »

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท – เอก

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท – เอก

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สำหรับสาขาวิชาทางด้าน  Experimental Psychology โดยจะมีมูลค่าครอบคลุมค่าเล่าเรียน 5,500 ปอนด์ต่อปีครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาต่างชาติ และจบการศึกษาในระดับก่อนหน้ามาแล้ว  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา   สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละ... »

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Social Sciences จำนวนทั้งหมดกว่า 20 ทุนด้วยกัน โดยแต่ละทุนครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมีค่าครองชีพให้ด้วย ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีเต็มครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกเท่านั้นแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ก็ได้  – มีความสามารถในการทำวิจัยและภาษาอังกฤษสูง ไม่ไ... »


Page 1 of 65123»