ทุนปริญญาเอก

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Social Sciences จำนวนทั้งหมดกว่า 20 ทุนด้วยกัน โดยแต่ละทุนครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมีค่าครองชีพให้ด้วย ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีเต็มครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกเท่านั้นแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ก็ได้  – มีความสามารถในการทำวิจัยและภาษาอังกฤษสูง ไม่ไ... »

University of Oxford มอบทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพปีละกว่า 14,000 ปอนด์

University of Oxford มอบทุนเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพปีละกว่า 14,000 ปอนด์

University of Oxford ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Zoology โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด และค่าครองชีพปีละไม่ต่ำกว่า 14,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และจบการศึกษาในระดับ ป.โท มาแล้ว  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ   สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ที่ ทำการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วั... »

University of East Anglia สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน

University of East Anglia สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน

University of East Anglia สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับวิจัย ด้าน International Development โดยผู้รับทุนจะได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเท่านั้นครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อน  – มีผลการเรียนที่ดี  – มีทักษะทางภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0  – ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   ทุนกา... »

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพพร้อมและค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพพร้อมและค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาสำหรับในระดับวิจัยหลังปริญญาเอก ในด้าน Centre for Earth Evolution and Dynamics ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละทุนก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง รวมถึงมีค่าคอบแทนให้อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น – จบการศึกษาสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง – สมัครเข้าเรียน... »

University of Kent สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพและค่าตอบแทน

University of Kent สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพและค่าตอบแทน

University of Kent สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แถมมีค่าครองชีพ และมีค่าตอบแทนให้ด้วยถ้าไปช่วยสอนครับ คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อน  – จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยผลคะแนนที่ดี เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป  – จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาว... »

Henley Business School มอบทุนการศึกษาเต็ม จำนวนพร้อมค่าครองชีพปีละกว่า 6 แสนบาท

Henley Business School มอบทุนการศึกษาเต็ม จำนวนพร้อมค่าครองชีพปีละกว่า 6 แสนบาท

Henley Business School สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แถมมีค่าครองชีพให้ต่อปีจำนวนปีละ 15,000 ปอนด์ด้วยกันครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาและระดับที่กำหนดเท่านั้น และควบจบ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดีมาก   เพ... »

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการทำวิจัยพร้อมค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการทำวิจัยพร้อมค่าตอบแทน

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาในระดับวิจัยหลังปริญญาเอกด้าน Fluid Mechanics ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละทุนก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง รวมถึงมีค่าคอบแทนให้อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น – จบการศึกษาสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น – มีศักยภาพใน... »

Bond University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

Bond University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพ

Bond University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาใดก็ได้ โดยทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลา 3 ปีเต็มมูลค่าทุนละ 26,000 เหรียญต่อปีสำหรับค่าครองชีพ และได้รับงดเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดอีกด้วยครับ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก  – ไม่... »

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน แถมค่าครองชีพรายปี

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน แถมค่าครองชีพรายปี

Nottingham Trent University สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม มนุษยศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน 75 ทุนด้วยกัน ครอบคลุมในส่วนของส่วนลดค่าเล่าเรียน แถมมีค่าครองชีพให้ราวๆ ปีละกว่า 14,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนเกียรตินิยม  – มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 ไม่เคยเรียนในระดั... »

University of Leicester มอบทุนเรียนต่อเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพรายปี

University of Leicester มอบทุนเรียนต่อเต็มจำนวน พร้อมค่าครองชีพรายปี

University of Leicester สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้านศิลปะ โดยทุนการศึกษานี้จะ ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด และจะมีค่าครองชีพให้อีกราวๆ ปีละ 14,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี สามารถสมัครเข้าเรียนได้  – จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – มีความเชี่ยวชา... »


Page 2 of 661234»