ทุนปริญญาโท

University of Bradford ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท สำหรับนักศึกษาไทย 2559

University of Bradford ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท สำหรับนักศึกษาไทย 2559

University of Bradford มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในทุก ๆ สาขาวิชาสำหรับปีการศึกษา 2559  ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของส่วนลดค่าเล่าเรียนครับผม สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยเราได้จะได้ไปเลยส่วนลด 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 150,000 บาท) คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นนักศึกษาต่างชาติ คือไม่ได้เป็นชาวสหราชอาณาจักร และมาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อย – สมัครเข้าเรียนเป็น... »

University of Manchester มอบทุนการศึกษาปริญญาโท ส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ประเทศอังกฤษ

University of Manchester มอบทุนการศึกษาปริญญาโท ส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ประเทศอังกฤษ

University of Manchester มอบทุนการศึกษา  MSc Social Research Methods and Statistics สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ทุนที่มอบให้เป็นสำหรับสาขาวิชาทางด้าน Social Research Methods และ Statistics ปีการศึกษา 2558 โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมระยะเวลา 12 – 24 เดือน มีมูลค่าทุนการศึกษาละ 6,000 ปอนดืจ้า     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนเกียรตินิยม  –... »

ทุนการศึกษา Bridget Clarke เรียนต่อปริญญาโทที่ King’s College London

ทุนการศึกษา Bridget Clarke เรียนต่อปริญญาโทที่ King’s College London

King’s College London มอบทุนการศึกษา Bridget Clarke สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านประวัติศาสตร์ยุโรปและอังกฤษ มูลค่าทุนการศึกษาละ 1,000 ปอนด์เลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และมีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับ ป.ตรี  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   เพื่... »

LJMU มอบทุนการศึกษา Roscoe เรียนต่อปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชา

LJMU มอบทุนการศึกษา Roscoe เรียนต่อปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชา

Liverpool John Moores University มอบทุนการศึกษา Roscoe เพื่อข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนมูลค่ากว่า 12,360 ปอนด์ครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยผู้มอบทุน และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางผู้มอบทุนกำหนด  – เป็นผู้สมัครจากชาติใดก็ได้  – ไม่ได... »

University of Edinburgh มอบทุน Drever Trust เรียนต่อปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh มอบทุน Drever Trust เรียนต่อปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh สกอตแลนด์ มอบทุนการศึกษา Drever Trust เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สำหรับ School of Philosophy, Psychology และ Language Sciences โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่เข้าเรียนเลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด  – มีความสามารถและมีความสนใจทางด้านนี้  – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้ ... »

Heriot-Watt University มอบทุนครบรอบ 40 ปี เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

Heriot-Watt University มอบทุนครบรอบ 40 ปี เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

Heriot-Watt University สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาครบรอบ 40 ปี Institute of Petroleum Engineering เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้าน Petroleum Engineering โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนมูลค่าทุนการศึกษาละ 3,000 ปอนด์     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด  – มีทักษะทางภาษาอังกฤษ  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนสมัครขอรับ... »

Oxford Brookes University มอบทุน John Henry Brookes เรียนต่อในระดับปริญญาโท

Oxford Brookes University มอบทุน John Henry Brookes เรียนต่อในระดับปริญญาโท

Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษาชื่อว่า John Henry Brookes Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยแต่ละทุนจะมอบให้กับนักศึกษาครั้งเดียว โดยจะมีมูลค่าทุนละ 1,000 – 2,000 ปอนด์     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ ก่อนสมัครขอรับทุน  – จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องก... »

King’s College London มอบทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Health Psychology

King’s College London มอบทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Health Psychology

King’s College London สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Dr Antony Kidman เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาด้าน Health Psychology โดยทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนจำกัด มูลค่าทุนการศึกษาละ 10,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และมีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับ ป.ตรี  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่จำ... »

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุน Karen Napier เรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุน Karen Napier เรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ

University of Stirling สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Karen Napier สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยจะมีจำนวนทั้งหมด 2 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,500 ปอนด์ครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท  – ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน  – สามารถเริ่มเรียนได้ในช่วงเดือนกันยายน 2558  – สมัครเข้าเรียน... »

Edith Cowan University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาโท-เอก พร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบ

Edith Cowan University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาโท-เอก พร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบ

Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าครองชีพราวๆ ปีละ 27,000 เหรียญ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาเลยครับ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติ  – มีผลการเรียนดี  – ไม่ได้เป็นชาว... »


Page 1 of 84123»