ทุนปริญญาโท

ทุนการศึกษา Bridget Clarke เรียนต่อปริญญาโทที่ King’s College London

ทุนการศึกษา Bridget Clarke เรียนต่อปริญญาโทที่ King’s College London

King’s College London มอบทุนการศึกษา Bridget Clarke สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านประวัติศาสตร์ยุโรปและอังกฤษ มูลค่าทุนการศึกษาละ 1,000 ปอนด์เลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และมีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับ ป.ตรี  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   เพื่... »

LJMU มอบทุนการศึกษา Roscoe เรียนต่อปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชา

LJMU มอบทุนการศึกษา Roscoe เรียนต่อปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชา

Liverpool John Moores University มอบทุนการศึกษา Roscoe เพื่อข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนมูลค่ากว่า 12,360 ปอนด์ครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยผู้มอบทุน และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางผู้มอบทุนกำหนด  – เป็นผู้สมัครจากชาติใดก็ได้  – ไม่ได... »

University of Edinburgh มอบทุน Drever Trust เรียนต่อปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh มอบทุน Drever Trust เรียนต่อปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh สกอตแลนด์ มอบทุนการศึกษา Drever Trust เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สำหรับ School of Philosophy, Psychology และ Language Sciences โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาที่เข้าเรียนเลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด  – มีความสามารถและมีความสนใจทางด้านนี้  – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้ ... »

Heriot-Watt University มอบทุนครบรอบ 40 ปี เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

Heriot-Watt University มอบทุนครบรอบ 40 ปี เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

Heriot-Watt University สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาครบรอบ 40 ปี Institute of Petroleum Engineering เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้าน Petroleum Engineering โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนมูลค่าทุนการศึกษาละ 3,000 ปอนด์     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด  – มีทักษะทางภาษาอังกฤษ  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนสมัครขอรับ... »

Oxford Brookes University มอบทุน John Henry Brookes เรียนต่อในระดับปริญญาโท

Oxford Brookes University มอบทุน John Henry Brookes เรียนต่อในระดับปริญญาโท

Oxford Brookes University มอบทุนการศึกษาชื่อว่า John Henry Brookes Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยแต่ละทุนจะมอบให้กับนักศึกษาครั้งเดียว โดยจะมีมูลค่าทุนละ 1,000 – 2,000 ปอนด์     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ ก่อนสมัครขอรับทุน  – จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องก... »

King’s College London มอบทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Health Psychology

King’s College London มอบทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาด้าน Health Psychology

King’s College London สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Dr Antony Kidman เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาด้าน Health Psychology โดยทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนจำกัด มูลค่าทุนการศึกษาละ 10,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และมีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับ ป.ตรี  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่จำ... »

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุน Karen Napier เรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุน Karen Napier เรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ

University of Stirling สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Karen Napier สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยจะมีจำนวนทั้งหมด 2 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนละ 3,500 ปอนด์ครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท  – ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน  – สามารถเริ่มเรียนได้ในช่วงเดือนกันยายน 2558  – สมัครเข้าเรียน... »

Edith Cowan University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาโท-เอก พร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบ

Edith Cowan University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาโท-เอก พร้อมค่าครองชีพจนเรียนจบ

Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าครองชีพราวๆ ปีละ 27,000 เหรียญ ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาเลยครับ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติ  – มีผลการเรียนดี  – ไม่ได้เป็นชาว... »

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุนในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of Stirling สกอตแลนด์ มอบทุนในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of Stirling ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนการศึกษาการทำวิจัยปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะมีจำนวนทั้งหมด 25 ทุน เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนทุนละ 2,000 ปอนด์ครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีผลการเรียนดี  – มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคะแนน ILTES 6.0+  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้แบบเต็มเวลาเท่านั้น   สามารถทำการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครข... »

Swansea University สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดปริญญาโทด้าน Exercise & Health Physiology

Swansea University สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดปริญญาโทด้าน Exercise & Health Physiology

Swansea University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Exercise & Health Physiology โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 4,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และจบ ป.ตรี ด้วยผลคะแนนเกียรตินิยม  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เหลือได้  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภ... »


Page 1 of 84123»