ทุนปริญญาโท

ETSU สหรัฐอเมริกา มอบทุนค่าเล่าเรียนจำนวนกึ่งหนี่ง ในระดับปริญญาตรีและโท

ETSU สหรัฐอเมริกา มอบทุนค่าเล่าเรียนจำนวนกึ่งหนี่ง ในระดับปริญญาตรีและโท

East Tennessee State University สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งครับ       คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา  – มีผลการเรียนดี  – สามารถขอวีซ่านักเรียนได้  – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ได้  – สมัครเข้าเรียนให้ได้ก่อนแล้วค่อยสมัครขอทุน   สามารถ... »

University of Edinburgh มอบทุน Jean Kennoway Howells ส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

University of Edinburgh มอบทุน Jean Kennoway Howells ส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษา Jean Kennoway Howells สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ Reid School of Music ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนปีละ 1,000 ปอนด์ตลอดที่ทำการศึกษาอยู่ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาเท่านั้น และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนเกียรตินิยม  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่... »

King’s College London มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

King’s College London มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

King’s College London มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยแต่ละทุนจะมีมูลค่าทุนการศึกษาละ 10,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น และมีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับ ป.ตรี  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว   เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถ... »

University of Birmingham มอบทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาโท

University of Birmingham มอบทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ในระดับปริญญาโท

University of Birmingham สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาทางด้านกฏหมายและศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด เป็นระยะเวลา 1 ปีสำหรับแบบเต็มเวลา และ 2 ปีแบบพาร์ทไทม์ครับ       สาขาวิชาที่เปิดรับทุน – African Studies – American and Canadian Studies – Antiquity – Archaeology – Classics and Ancient History – Drama and Theatre Arts – E... »

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาเรียนต่อใน School of Informatics

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาเรียนต่อใน School of Informatics

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท School of Informatics สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Artificial Intelligence, Cognitive Science, Computer Science และ Informatics ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนปีละ 2,000 ปอนด์ครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – มีผลการเรียนเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี  – สามารถรั... »

University of Strathclyde สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนการทำวิจัย

University of Strathclyde สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนการทำวิจัย

University of Strathclyde สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาไหนก็ได้ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ โดยจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละทุนการศึกษาครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – ทำงานเป็นทีมได้ดี สมัครเข้าเรียนในสาขาที่กำหนด ปริญญาโท  – มีความเป็นผู้นำ  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – มีทักษะทางภาษา คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5   สามารถดาวน์โหลดใบส... »

Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท

Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท

Heriot-Watt University สกอตแลนด์ มอบทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ School of Management and Languages ของทางมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นมูลค่า 2,000 ปอนด์     คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด  – มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ก่อนสมัครขอรับทุนการศึกษา   เพื่อนๆท... »

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนปริญญาโท-เอก ในหลากหลายสาขา

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนปริญญาโท-เอก ในหลากหลายสาขา

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์   สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ ความสามารถ และศักยภาพของผู้สมัครแต่ละคนครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น  – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา  – สมัครเข้าเรียนในแบบปริญญาโท และเอกเท่านั้น  – มีศักยภาพใ... »

University of Hull สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท จำนวน 6 ทุนด้วยกัน

University of Hull สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท จำนวน 6 ทุนด้วยกัน

University of Hull จากสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทุนการศึกษานี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด 6 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น  – สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้  – สมัครเข้าเรียนในเทอมเดือนกันยายน 2558 ที่กำลังจะถึงนี้  – มีผลการเรียนที่ดี  – มีความเชี... »

University of Edinburgh ที่สกอตแลนด์ มอบทุนปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh ที่สกอตแลนด์ มอบทุนปริญญาโทเต็มจำนวน

University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Clinical Ophthalmology โดยทุนจะมีจำนวนจำกัดเท่านั้น ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เข้าเรียน โดยจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเลยครับ     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น  – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆได้  – ไม่ได้อยู่ในส... »


Page 1 of 81123»