ทุน Eiffel Excellence สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท – เอกที่ฝรั่งเศส ปี 2024

อีกหนึ่งทุนดีจากฝรั่งเศสที่เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติมาแล้วค่ะ ใครสนใจมาดูกันเลย

Eiffel Excellence Scholarship 2024 เป็นทุนจาก French Ministry for Europe and Foreign Affairs ภายใต้การกำกับดูแลโดย Campus France เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมแตกต่างกันไปตามแต่ะละหลักสูตร โดยหลักๆ จะมอบค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสังคม และค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกให้รับทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Campus France

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

– สาขาที่เปิดรับ : สาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

• สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

– ชีววิทยา และสุขภาพ

– การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศน์วิทยา

– คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดิจิตัล

– วิศวกรรมศาสตร์

• สายมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา

– ประวัติศาสตร์ ภาษา และอารยธรรมฝรั่งเศส

– กฎหมาย และรัฐศาสตร์

-เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่แบ่งออกตามหลักสูตรดังนี้

ปริญญาโท : สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ระยะเวลา 12 – 36 เดือน

ปริญญาเอก : สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ระยะเวลาสูงสุด 10 เดือน เดือนละ 1,400 ยูโร (ประมาณ 53,700 บาท)

• ทุนนี้จะให้การสนับสนุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น ค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ ประกันสังคม และค่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม

• บางกรณีอาจมีการสนับสนุนในเรื่องของที่พักด้วย

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นผู้สมัครที่ไม่ถือสัญชาติฝรั่งเศส ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่รับการพิจารณาคัดเลือก

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ในวันที่รับการพิจารณาคัดเลือก

– ต้องสมัครผ่านทางสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสเท่านั้น และต้องเลือกสมัครเพียง 1 แห่ง

ดูรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆ ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 มกราคม 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Eiffel Excellence Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...