ทุนจาก Curtin University มีหลายประเภทให้สมัคร เรียนต่อปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ที่ออสเตรเลีย ปี 2024

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทุนสถาบันที่ให้ทุนจัดเต็ม ซึ่งใครที่กำลังวางแผนอยากเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย ไม่ควรพลาดค่ะ

Curtin University จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2024

ในครั้งนี้ มีหลากหลายประเภททุนให้เลือกสมัคร โดยจะให้การสนับสนุนตั้งแต่ทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุนนั้นๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Curtin University

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภททุน ดังนี้

John Curtin Scholarship : ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ และโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

Curtin International Merit Scholarship : ส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี

Curtin Diplomatic Scholarship : ส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่านักการทูตออสเตรเลีย

Equity Scholarships : ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการได้รับทุน

Industry Scholarships : มอบให้โดยองค์กรพันธมิตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพในสาขาเฉพาะ

Research Scholarships : ทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยในสาขาเฉพาะ

Curtin Alumni and Family Scholarship : ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นครอบครัวของศิษย์เก่าของ Curtin University

Curtin STAR Scholarship : ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นในด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก

Curtin Harry Perkins Regional Scholarship : ทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่มีความโดดเด่นจากพื้นที่ภูมิภาคของออสเตรเลีย

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่คุณสมัคร

– มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ตามเกณฑ์ของทุนที่คุณสมัคร

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Curtin University Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...