ทุน Nanyang Technological University เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ปี 2024 สนับสนุนเต็มจำนวน

ทุนสิงคโปร์ที่หลายคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วค่ะ! ใครอยากเรียนต่อพร้อมรับการสนับสนุนที่ให้แบบครอบคลุมสุดๆ เตรียมความพร้อมกันได้เลย

Nanyang Technological University ประกาศรับสมัครทุนประจำปี 2024/25 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี

โดยทุนนี้จะให้การสนับสนุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ที่พัก และอุปกรณ์สำหรับการศึกษา

Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์นั้นได้รับการยอมรับอย่างมากถึงคุณภาพด้านการศึกษา ความเป็นเลิศทางวิชาการ และศักยภาพผู้นำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Nanyang Technological University (NTU)

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาต่างๆ ได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

• ค่าเล่าเรียน 100%

• ค่าครองชีพ 6,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 169,300 บาท)

• ค่าที่พักสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 50,000 บาท) ** สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักของ NTU เท่านั้น **

• เงินช่วยเหลือการเดินทาง 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 130,000 บาท) สำหรับการเดินทางในต่างประเทศ (ครั้งเดียว)

• ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,750 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 45,000 บาท) *ให้ครั้งเดียว*

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันแล้ว

– ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ขณะสมัครทุนนี้

– ต้องรักษาคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ (CGPA) ที่ 3.5 **จะมีการทบทวนผลการเรียนทุกภาคการศึกษา**

– ผู้ถือทุนต้องรักษาผลการเรียนที่ดีและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2024 (เปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2023)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Nanyang Technological University Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...