ทุนเรียนต่อญี่ปุ่นหลักสูตรวิจัย ระดับปริญญาโท – เอก ปี 2024 ไม่จำกัดสาขา มูลค่าสูงสุด 200,000 เยนต่อเดือน

มีทุนที่น่าสนใจในสายหลักสูตรวิจัยมาแนะนำกันค่ะ ใครอยากเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น เชิญทางนี้ได้เลย!

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Honjo International Scholarship Foundation ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีแรงจูงใจและมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพได้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้สมัครสูงสุด 10 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนที่ครอบคลุมเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าที่พัก และค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งมูลค่าจะแตกต่างกันไป

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Honjo International Scholarship Foundation

– สาขาที่กำหนด : ไม่จำกัดสาขาในด้านการวิจัย

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกเป็นเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

• 200,000 เยนต่อเดือนเป็นเวลา 1 หรือ 2 ปี (ประมาณ 48,800 บาท)

• 180,000 เยนต่อเดือนเป็นเวลา 3 ปี (ประมาณ 43,900 บาท)

• 150,000 เยนต่อเดือนเป็นเวลา 4 หรือ 5 ปี (ประมาณ 36,600 บาท)

• ค่าเดินทางไปประชุมต่างประเทศ เป็นต้น

– จำนวนทุน : ประมาณ 10 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่พลเมืองประเทศญี่ปุ่นในทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องส่งแผนการวิจัยแนบมาพร้อมกับการสมัครเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

– สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเกิดหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2532

– สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องเกิดหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2527

– มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างประเทศและต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิและมีส่วนร่วมในเครือข่ายในฐานะสมาชิกศิษย์เก่า

– ต้องสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

** การสัมภาษณ์จะดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีข้อยกเว้น)**

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Honjo International Scholarship Foundation 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...