ทุนรัฐบาลฮ่องกงเรียนต่อปริญญาเอก ปี 2023/24 สนับสนุนเต็มจำนวน มูลค่ารวม 1.4 ล้านบาท/ปี

มีทุนสำหรับนักวิจัยที่กำลังมองหาประสบการณ์ร่วมกับองค์กรต่างชาติมาฝากค่ะ บอกเลยว่างานนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติด้วยนะ!

รัฐบาลฮ่องกงให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกร่วมกับ 8 สถาบันชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการด้วยทุนการศึกษาประจำปี 2023/24

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนสูงสุด 300 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ มูลค่ารวม 325,200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) นาน 3 ปี

ทั้งนี้การพิจารณาจะเลือกจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะด้านการสื่อสารและการวิจัยเป็นต้น

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Hong Kong Government

– สาขาที่กำหนด : สาขาต่างๆ ต่อไปนี้

• Science

• Medicine

• Engineering and Technology

• Humanities

• Social Science and Business Studies

– มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม :

• City University of Hong Kong

• The Chinese University of Hong Kong

• The Education University of Hong Kong

• The Hong Kong Polytechnic University

• The Hong Kong University of Science and Technology

• The University of Hong Kong

– ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

 รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนมูลค่ารวม 325,200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) นาน 3 ปี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

• ค่าที่พักและอาหาร

• ค่าตอบแทนการประชุมและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มูลค่า 13,600 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 61,300 บาท)

– จำนวนทุน : ประมาณ 300 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านวิชาการ ศักยภาพในการวิจัย หรืออื่นๆ

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

– การพิจารณาจะเลือกจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

• ความเป็นเลิศทางวิชาการ

• ความสามารถในการวิจัย

• ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

• ความสามารถในการเป็นผู้นำ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Hong Kong Government Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...